• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

سامانه اندازه‌گیری اسیدیته نگاری (بلوس)

بلوس یک سنسور مجهز به فرستنده است که می‌تواند اطلاعات میزان اسیدیته و همچنین دمای درون نگاری (یکی از چهار معده گاو) را ثبت و ارسال کند. این سنسور از درون نگاری گاو اطلاعات مورد نظر را به صورت بی سیم به بیرون مخابره می‌کند. ترکیب جیره تأثیر مستقیم در میزان اسیدیته درون نگاری دارد و به همین دلیل اطلاع از آن می‌تواند بسیار مفید باشد به طور معمول تأثیر خوراک تقریباً بر روی تمامی‌دام‌هایی که از جیره یکسان تغذیه می‌کند مشابه است. به همین دلیل کنترل مناسب ترکیبات و مکمل‌های موجود در جیره از اهمیت فراوان برخوردار است و با نمونه‌برداری از یک یا چند گاو می‌توان تصمیمات مدیریتی مهمی‌در زمینه ترکیب جیره دام‌های هر بهاربند اتخاذ کرد. این تصمیمات مستقیماً بر روی میزان تولید شیر و سلامت دامها تأثیرگذار است. سنسورهای بلوس به طور معمول هر 15 دقیقه مقدار PH درون نگاری را ثبت می‌کند و در فواصل معینی اطلاعات خوانده شده و بررسی می‌شوند. بطور خلاصه اهدافی که اسمارت‌کتل از تحقیق، توسعه و تولید بلوس دنبال می‌کند عبارتند از:

 • یک وسیله بیسیم جهت ثبت اسیدیته و دمای نگاری گاو
 • رابط کاربری یکپارچه و هم‌افزایی در تجمیع و تحلیل داده‌ها
 • پیشنهاد اصلاح و بهینه‌سازی رژیم غذایی