• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

فحل یابی

فحل یابی

از فاکتورهای تأثیرگذار در اقتصاد گاوداری، فحل‌یابی صحیح و اقدام به انجام تلقیح در زمان مناسب است. تشخیص گاو فحل در بسیاری از دامداری‌های به صورت چشمی‌و یا با استفاده از ابزارهای با حساسیت و ویژگی پایین انجام می‌شود که نتیجه آن بهره‌وری کم و خطای زیاد خواهد بود. سروین فارم با بررسی رفتار گاو و ثبت دقیق تغییرات آن، زمان فحلی را با دقت بالا تشخیص داده و زمان مناسب برای تلقیح را هشدار می‌دهد.