• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

مکانیابی

مکانیابی

در حال حاضر مکان‌یابی دام تنها با استفاده از نیروی خبره امکان‌پذیر است. این روش نیازمند صرف وقت و نیروی انسانی است و همواره اشتباهات انسانی نیز در آن دخیل خواهد بود. سروین فارم مجهز به یک سیستم مکان‌یابی است که بی‌درنگ مکان‌یابی خودکار دام را بر روی سامانه های همراه فراهم می‌آورد و افراد را به سمت دام مورد نظر راه‌نمایی می‌کند. سروین فارم همچنین انبارگردانی دقیق دامداری ها را به سادگی فراهم می‌آورد.