• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

نگهداری سامانه های هوشمند مکانیابی و مدیریت سلامت دام

برای بهره وری بالای اقتصادی مزرعه، مدیریت مزارع می‌خواهند با در اختیار داشتن اطلاعات کیفی بر روی برنامه ریزی کسب و کار و تولید متمرکز بمانند. از اینرو سروین فارم، بسته به سایز مزارع، بسته های نگهداری متنوعی را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. با خدمات مدیریت شده، سروین فارم، کلیه اجزای سیستم را بصورت پیوسته و یکپارچه مدیریت می‌کند تا فناوری های مزرعه هوشمند اعم از نرم افزار، سخت افزار و شبکه های ارتباطی همواره به صورت کارآمد و به روز در دسترس باشد.