• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

نظارت آنلاین تغذیه و سلامت

نظارت آنلاین تغذیه و سلامت

سروین فارم با ثبت و بررسی هوشمند رفتار و موقعیت دام، علاوه بر ایجاد امکان تحلیل و بررسی خوراک و سلامت دام، مدیریت کارآمد و بهبود اقتصاد گله را فراهم می‌آورد. برای این منظور الگوی کامل بودجه زمانی دام شامل نوشیدن، خوردن، نشخوار و استراحت، راه رفتن و شیردوشی دام متناسب با گروه‌های مختلف دامی‌با استفاده از سنسورهای سروین فارم با دقت بالا ثبت و توسط نرم‌افزار هوشمند سروین فارم بررسی شده و نتایج در اختیار دامدار قرار می‌گیرد. در همین رابطه هرگونه تغییر و انحراف از الگو در رفتار دام بصورت هشدار بر روی نرم‌فزار اعلام می‌شود تا اقدامات لازم برای بررسی به موقع و رفع مشکل یا تشخیص بیماری انجام شود. این اقدامات می‌تواند شامل معاینه توسط پزشک، تغییر جیره، اصلاح سیستم مدیریتی و ... باشد.