• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

14 خرداد 1400 | توسط: فناوری سروین

میزبان شما در نوزدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان هستیم

  غرفهC08 

تصاویر مرتبط