• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

حضور در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران IRAN PLEX 2020

تاریخ خبر: 1399-7-29

شرکت فناوری سروین با گروه محصولات خود در زمینه هوشمندسازی دامداری‌های گاو شیری، با عنوان سروین فارم، در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران، حضور یافت. این محصولات مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه از 5 الی 8 مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران دائر شد.