• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

سامانه تشخیص شناسه گاو RFID

سامانه تشخیص شناسه گاو RFID

تشخیص اتوماتیک شناسه گاو کاربردهای متفاوت و مهمی‌می‌تواند داشته باشد. این کار از طریق اضافه شدن تگ‌های RFID به طراحی گوشواره سروین فارم و یک سیستم گیرنده قوی و دقیق RFID که منطبق با استاندارد جهانیِ ISO11784/5 می‌باشد، میسر است. از مزایای استفاده از RFID می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تجمیع سیستماتیک شناسنامه دام و امکان دسترسی سریع به آن از طریق سروین فارم
 • امکان یکپارچه‌سازی راحت با سیستم سروین فارم
 • امکان یکپارچه سازی با شیرمتر دیجیتال برای ثبت اختصاصی میزان شیردهی هر دام