• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

سروین فارم

سروین فارم

راحتی و آسایش گاوهای شیری و تشخیص به موقع بیماری‌های احتمالی آنها، نقش اساسی در دریافت خوراک، سلامت، تولید شیر و تولیدمثل گاوها و به تبع آن بهبود اقتصاد گله‌های شیری ایفا می‌کند. از اینرو امروزه با رشد صنعت گاو شیری و حرکت به سمت گاوداری مدرن، نیاز به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در جهت ارزیابی فعالیت و الگوهای رفتاری گاوها در مدیریت کارآمد و ارتقاء بازده اقتصادی مجموعه بیش از پیش احساس می‌شود. سروین فارم ابزاری توانمند و ایده‌آل برای مدیران پیشرو در صنعت دامداری است که با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف ازجمله گوشواره یا گردنبند هوشمند و پردازش پیشرفته داده‌ها قادر است اهداف زیر را فراهم نماید:

 • ارزیابی و مدیریت تولید، تولیدمثل و سلامت گاوها در هر لحظه و هر مکان
 • ارزیابی راحتی و آسایش گاوها
 • بهبود عملکرد اقتصادی گله
 • هماهنگی بهتر بین مدیران، تیم اجرایی و دامپزشکان از طریق سامانه نرم افزاری
 • سروین فارم چگونه کار می‌کند؟

اجزای سیستم سروین فارم عبارت است از:

 • سنسورهایی برای نصب روی بدن دام (گوشواره یا گردنبند)
 • سنسورهایی برای ثبت دما و رطوبت محیط و محاسبه THI
 • ادوات DGN برای جمع آوری اطلاعات سنسورها
 • شبکه‌ی انتقال اطلاعات به سرور مرکزی سروین فارم
 • نرم‌افزار مدیریت سلامت دام