• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

کیوسک سنجش گازهای بازدم

تغییر در میزان نسبت گازهای خروجی در بازدم گاوها بیانگر تغییر در متابولیسم درونی آن است. اطلاع از این تغییر اهمیت بسیاری در تشخیص زودهنگام بیماری‌های احتمالی و یا تشخیص مناسب نبودن ترکیب جیره‌ و خوراک دام دارد. با ایجاد یک سامانه سنجش گازهای خروجی بازدم می‌توان این تغییرات را به نحو مناسب گزارش کرد. اسمارت کتل این اطلاعات را با نتایج خود ترکیب و هشدارهای لازم را به دامدار می‌دهد. دامدار با دریافت اطلاعات دقیق و صحیح از شرایط می‌تواند گام‌های بعدی را برای رفع مشکل انتخاب کند.

 • عملکرد:
  • سنجش گازهای خروجی دام با کمک سنسورهای گاز
  • پیاده‌سازی با اتاقک/ کیوسک دارای فضای بسته/نیمه بسته
  • در نظر گرفتن قابلیت جابجایی
 • کاربرد:
  • سنجش سلامت دام (انفرادی، بهاربند، گله)
  • ارزیابی ترکیبات خوراک دام
  • یکپارچه سازی با سامانه مدیریت سلامت دام
 • هم افزایی در تجمیع و تحلیل داده‌ها
 • رابط کاربری یکسان